Arbetshjälpmedel

Om du behöver anpassa din arbetsplats med hörseltekniska hjälpmedel såsom konferens- eller varseblivningssystem finns det möjligheter att från försäkringskassan få bidrag för detta. Kontakta Jehör för att få hjälp med både anpassning och ansökning.